Công trình tâm linh


Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Giang

Chủ đầu tư
Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện
13/09/1999
Địa điểm xây dựng
Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, T. Bắc Giang
Quy mô công trình

Chi tiết