Công trình trường học


Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trường đại học Thành Tây

Chủ đầu tư
Trường Đại học Thành Tây
Thời gian thực hiện
2009
Địa điểm xây dựng
Phường Yên Nghĩa, Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Quy mô công trình

10ha

Gallery