Khách sạn - Resort


Keira Festival Resort

Chủ đầu tư
Cty CP Keira Festival Resort
Thời gian thực hiện
1998
Địa điểm xây dựng
Đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu
Quy mô công trình