Khách sạn - Resort


Khách sạn 3 sao Cửa Lò

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2005
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình