Khách sạn - Resort


Khach san Lao Bao

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình