Khách sạn - Resort


Khu du lịch biển và sân Golf Xuân Thành

Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành
Thời gian thực hiện
2007 - 2012
Địa điểm xây dựng
Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Quy mô công trình