Khách sạn - Resort


Khu du lịch sinh thái Liên Mạc

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần FDI
Thời gian thực hiện
2008
Địa điểm xây dựng
Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội
Quy mô công trình

Chi tiết

Gallery