Khách sạn - Resort


Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resorts and Hotels

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2015
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery