Khách sạn - Resort


Làng Thiền Luy Lau – Luy Lau Meditation Village

Chủ đầu tư
Chùa Phật Tích
Thời gian thực hiện
2010
Địa điểm xây dựng
núi Phật Tích, Bắc Ninh
Quy mô công trình

Gallery