Công trình hỗn hợp


Nhà để xe cao tầng và Văn phòng Điều hành – 315 Trường Chinh

Chủ đầu tư
Tổng công ty vận tải hà nội
Thời gian thực hiện
2010
Địa điểm xây dựng
315 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Quy mô công trình