Công trình hỗn hợp


Nhà máy Vinastone Bắc Ninh

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2017
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery