Công trình hỗn hợp


Nhà ở kết hợp văn phòng 15av Hồ Xuân Hương

Chủ đầu tư
An Viên Group
Thời gian thực hiện
2008
Địa điểm xây dựng
15av Hồ Xuân Hương
Quy mô công trình

Gallery