Công trình Thể thao


NHà Thi đấu Hoàng Mai

Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng (cũ)
Thời gian thực hiện
2000
Địa điểm xây dựng
Đường Nguyễn An Ninh. quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quy mô công trình