Trụ sở cơ quan


Nội thất viện Khoa học và Xã hội Việt Nam

Chủ đầu tư
Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam
Thời gian thực hiện
2004 - 2005
Địa điểm xây dựng
Số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Quy mô công trình

Gallery