Công trình nhà ở


One Opera Vũng Tàu

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2014
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery