Công trình Văn hóa


Quảng trường lễ hội trung tâm Buôn Ma Thuột

Chủ đầu tư
UBND Tỉnh Dak Lak
Thời gian thực hiện
2004
Địa điểm xây dựng
Trung tâm thành phố Buôn Mê Thuật
Quy mô công trình

Chi tiết

Thuyết minh : Quan điểm thiết kế

Về ý đồ tư tưởng:

Về giải pháp thiết kế:

phương án 1 :

phương án 2 :

phương án 3 :

Gallery