Công trình trường học


Quy hoạch chi tiết 1-500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Chủ đầu tư
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện
2010 
Địa điểm xây dựng
Số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô công trình

17 ha

Gallery