Công trình Thể thao


Sân vận động Lào Cai

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2015
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery