Công trình đặc biệt


Tháp Phật Tích

Chủ đầu tư
Chùa Phật Tich
Thời gian thực hiện
2009
Địa điểm xây dựng
Núi Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh
Quy mô công trình