Công trình Văn hóa


Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Vân đoạn từ cầu Lim đến cầu Vân Giang

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
TP Ninh Bình
Quy mô công trình

Chi tiết