Công trình nhà ở


Tòa nhà 51 Nguyễn Khắc Hiếu

Chủ đầu tư
Ông Lê Quang Út
Thời gian thực hiện
2007
Địa điểm xây dựng
51 Nguyễn Khắc Hiếu
Quy mô công trình