Công trình dịch vụ - Chợ


Tòa nhà Karaoke Cầu Giấy Hà Nội

Chủ đầu tư
Ông Nguyễn Hoàng Hà
Thời gian thực hiện
2011
Địa điểm xây dựng
Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội
Quy mô công trình