Công trình hỗn hợp


Tòa nhà văn phòng công ty cổ phần đầu tư và phát triển văn hóa Việt Nam – ACS Building

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển văn hóa Việt Nam
Thời gian thực hiện
2007
Địa điểm xây dựng
Số 23-24 Nguyễn Đức Cảnh, Thành Phố Hải Phòng
Quy mô công trình