Trụ sở cơ quan


Trụ sở Bộ NN&PTNT

Chủ đầu tư
Bộ NN&PTNT
Thời gian thực hiện
1994 - 1997
Địa điểm xây dựng
Đường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Quy mô công trình