Trụ sở cơ quan


Trụ sở Hội kiến trúc sư Việt Nam

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2016
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình