Trụ sở cơ quan


Phương án trụ sở HĐND và UBND TP HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2014
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery