Trụ sở cơ quan


Trụ sở UB Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình