Công trình hỗn hợp


Trung tâm thương mại Kim Liên

Chủ đầu tư
Phòng TM và Công nghiệp VN - VCCI
Thời gian thực hiện
1997
Địa điểm xây dựng
Đào Duy Anh, Hà Nội
Quy mô công trình