Công trình trường học


Trường trung cấp Du Lịch Đà Lạt

Chủ đầu tư
Trường trung cấp du lịch đà lạt 
Thời gian thực hiện
2008
Địa điểm xây dựng
Tiểu khu 149, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Quy mô công trình

24 ha

Gallery