Công trình dịch vụ - Chợ


Việt Phương – Long Biên

Chủ đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHƯƠNG
Thời gian thực hiện
2019 đến nay
Địa điểm xây dựng
Ô ĐẤT B2-5/CCTP2, PHƯỜNG GIA THỤY, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Quy mô công trình

Gallery