Đạt giải Giải Nhất và KK cuộc thi tuyển thiết kế


Cửa ô Phía Nam Hà Nội

Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện
2004
Địa điểm xây dựng
Cửa ô Phía Nam
Giải thưởng
Giải Nhất và KK

Gallery