Thi tuyển phương án kiến trúc, ý tưởng trưng bày công trình: Bảo tàng tỉnh Điện Biên

Nhằm tìm kiếm phương án thiết kế kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, trưng bày, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế cho công trình Bảo tàng tỉnh Điện Biên. Ban Quản lý Dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, ý tưởng trưng bày công trình: Bảo tàng tỉnh Điện Biên.

Thông tin thi tuyển

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, ý tưởng trưng bày công trình Bảo tàng tỉnh Điện Biên.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

5. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia (Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được tham gia dự tuyển)

6. Thời gian thi tuyển:

Đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 6/9 đến hết ngày 10/11/2022.
Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Trước 16h30 ngày 10/11/2022.
(Tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển được cung cấp tài liệu miễn phí, gồm: Kế hoạch thi tuyển; Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế; Hồ sơ quy hoạch, vị trí địa điểm xây dựng công trình và các tài liệu khác có liên quan đến dự án).

8. Thông tin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và chuẩn bị dự án; Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên

Ông Trần Văn Hậu – Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình Dân dụng và công nghiệp, số điện thoại: 0916.505.757
Ông Nguyễn Văn Hà – Phụ trách phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Ban QLDA các công trình Dân dụng và công nghiệp, số điện thoại: 0915 942 168
Chi tiết xem tại: http://cuocthikientruc.online

Nguồn: tapchikientruc.com.vn