Đạt giải Giải nhất cuộc thi tuyển thiết kế


Nhà văn hóa và khoa học Xô Viết

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
1986
Địa điểm xây dựng
Liễu Giai, thành phố Hà Nội
Giải thưởng
Giải nhất

Gallery