Đạt giải cuộc thi tuyển thiết kế


Trụ sở Hội Đồng Nhân dân và Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư
Giải nhất
Thời gian thực hiện
1985
Địa điểm xây dựng
79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Giải thưởng

Gallery